Dlaczego szkolenia są potrzebne?

Dlaczego szkolenia są potrzebne?

Dlaczego szkolenia są potrzebne? Niegdyś pracodawcy nie poświęcali im zbyt wiele uwagi, dziś nabierają one coraz większego znaczenia. Szkolenia, bo o nich mowa, stały się nieodłączną częścią życia zawodowego pracowników. Uczestnictwo w niektórych jest obowiązkowe, w innych natomiast fakultatywne. Dlaczego szkolenia w miejscu pracy są tak potrzebne?

Szkolenia obowiązkowe dla poszczególnych pracowników

Dlaczego szkolenia są potrzebne?
Dlaczego szkolenia są potrzebne?

Na początek przyjrzyjmy się kwestii szkoleń obowiązkowych, których przeprowadzanie regulują przepisy prawa. Jednym z nich jest szkolenie BHP, które odbywają wszyscy pracownicy, bez względu na miejsce zatrudnienia czy posiadane doświadczenie zawodowe. Szkolenia BHP możemy podzielić na wstępne oraz okresowe. Szkolenie wstępne dotyczy osób, które rozpoczynają pracę na danym stanowisku w konkretnym zakładzie. Tymczasem szkolenie okresowe polega na odświeżeniu posiadanych informacji i jest skierowane do pracowników stałych. Kursy z zakresu BHP często traktowane są z przymrużeniem oka, i to zarówno przez pracodawców, jak i przez pracowników. Niemniej jednak dają one szeroką wiedzę na temat bezpieczeństwa czy procedur, jakich należy przestrzegać. Brak owej wiedzy, czy może nawet świadomości istnienia zagrożeń jest powodem wypadków, jakie mają miejsce w pracy bądź w trakcie drogi do niej. Szkolenie BHP pozwala zdobyć też wiedzę na temat praw, jakie przysługują pracownikowi bądź obowiązków, jakie musi wykonywać, będąc zatrudnionym. Tymczasem szkolenia okresowe są o tyle istotne, że prawo pracy czy z zakresu BHP często ulega zmianom, zatem warto być zawsze na bieżąco. Niektórzy pracownicy muszą ponadto brać udział w szkoleniach, które mają na celu odnowienie posiadanych uprawnień. Jeśli tego nie zrobią, nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Aktualizowanie wiedzy jest w ich przypadku szczególnie istotne – zazwyczaj uprawnienia tymczasowe nadaje się osobom, które działają w branżach dynamicznie rozwijających się bądź pracują na stanowiskach potencjalnie niebezpiecznych.

Dlaczego warto odbywać szkolenia dodatkowe?

Szkolenia dodatkowe mają na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji poszczególnych pracowników. Szczególnie chętnie odbywają je osoby, które wykonują pracę, wymagającą posiadania specjalistycznej wiedzy. Przykładowo, szkolenia z zakresu księgowości pozwalają pozyskać informację na temat zmian w systemie podatkowym, niezbędnym do rozliczania podmiotów gospodarczych. Tymczasem szkolenia dla pielęgniarek mają na celu zapoznanie z obsługą konkretnego sprzętu bądź z najnowszymi doniesieniami ze świata medycyny, na przykład w zakresie leczenia niektórych chorób. Szkoleń tematycznych mamy do wyboru naprawdę sporo i co ciekawe, nie wszystkie mają charakter stanowiskowy. Czasami warto przeprowadzić także szkolenia ogólne, chociażby z zakresu prawidłowego zarządzania czasem pracy czy radzenia sobie ze stresem. Tego typu szkolenia, choć ich nazwa brzmi dość enigmatycznie, dają sporo cennej wiedzy praktycznej, którą warto wdrożyć w naszą codzienność.

Czym się kierować, wybierając szkolenia dla pracowników?

Szkolenia obowiązkowe pracodawca musi organizować z mocy prawa – tutaj nie ma miejsca na jakiekolwiek ustępstwa. Niewywiązanie się z obowiązków może skutkować nałożeniem dotkliwych kar finansowych. Większa swoboda dotyczy natomiast wyboru szkoleń dodatkowych. Obecnie w wielu zakładach pracy działa system poleceń szkoleń, które dla konkretnych pracowników byłyby wartościowe. Pracodawcy wychodzą z założenia, że to sami zatrudnieni najlepiej wiedzą, jakich kursów potrzebują, aby jeszcze lepiej wykonywać swoje obowiązki. Niemniej jednak bez względu na to, czy sami dobieramy szkolenia, czy kierujemy się rekomendacjami pracowników, warto przestrzegać kilku ważnych zasad. Przede wszystkim kursy muszą być prowadzone przez specjalistów w swojej dziedzinie. Daje to pewność uzyskania fachowej, aktualnej wiedzy. Ważny jest dobór odpowiednich tematów, które będą zgodne z obecnymi problemami czy nawet trendami. Szkolenie powinno mieć charakter teoretyczno-praktyczny – same suche wiadomości nie trafiają do słuchaczy, a wręcz mogą powodować ich znudzenie. 

 

Czy warto się szkolić na własną rękę?

Wiemy już, jak ważne jest inwestowanie w szkolenia dla pracowników, niemniej jednak warto zastanowić się, czy szkolenia na własną rękę mają sens? Dotyczy to przede wszystkim osób prowadzących własną działalność gospodarczą, które nie mają nad sobą szefa. Powinny one pamiętać, że szkolenie poszerza horyzonty, pozwala umiejętnie zachować się w konkretnych sytuacjach czy wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę w praktyce. Zatem nie ulega wątpliwości, że zdecydowanie warto się szkolić, nawet na własną rękę i na własny koszt. Jednocześnie powinniśmy mieć na uwadze, że wydatki na szkolenia związane z przedmiotem prowadzonej działalności mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Możemy więc połączyć przyjemne z pożytecznym – zdobyć wiedzę, a dodatkowo obniżyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Kosztem podatkowym są też wydatki na szkolenia pracowników i osób współpracujących w ramach umowy zlecenie. 

Pomoc drogowa w Warszawie Previous post Pomoc drogowa w Warszawie
Płytki ceramiczne – element estetyczny i funkcjonalny każdego domu Next post Płytki ceramiczne – element estetyczny i funkcjonalny każdego domu