Jak załatwić rozwód bez orzekania o winie?

Jak załatwić rozwód bez orzekania o winie?

Decyzja o złożeniu pozwu rozwodowego nigdy nie jest łatwa. Dzisiaj, wzięcie rozwodu nikogo nie zaskakuje, a Liczba rozwodów, jakie są ogłaszane przez Sąd, z roku na rok rośnie. Zgodnie z obowiązującym, polskim prawem, jedną z przesłanek do możliwości przeprowadzenia rozprawy rozwodowej jest trwały i zupełny rozpad zawartego małżeństwa. Oznacza to, zerwanie zerwanie uczuciowej, fizycznej i materialnej przez małżonków. Im dłużej małżonkowie żyją w separacji, formalnej lub nieformalnej, tym większa szansa na ogłoszenie przez Sąd satysfakcjonującego wyroku. Wiele par oraz osób nie posiada odpowiedniej wiedzy i doświadczenia do napisania pozwu rozwodowego, który jest elementem wszczęcia sprawy przed Sądem. Warto korzystać z usług kancelarii adwokackiej https://klimkowski-kancelaria.pl/, która kompleksowo zajmie się wszystkimi sprawami, które dotyczą rozwodu. Jak załatwić rozwód bez orzekania o winie? Jakie dokumenty trzeba złożyć? Jakie warunki spełnić?

Jak załatwić rozwód bez orzekania o winie?Dlaczego rozwód bez orzekania o winie ma znaczenie?

Kiedy relacja i więź między małżonkami wygasa, jedną z decyzji, jaką można podjąć jest złożenie pozwu o rozwód. Rozwód jest procesem sądowym, podczas którego Sąd musi poznać szczegóły, które dotyczą różnych sfer życia pary. Wiele małżeństw decyduje się na przeprowadzenie rozwodu bez orzekania o winie. Dlaczego? Rozstrzygnięcie o winie, które jest uwzględnione przez Sąd w wyroku rozwodowym daje możliwość roszczenia sobie prawa do otrzymania alimentów od współmałżonka po ustaniu formalnego małżeństwa. Jeśli jedna ze stron ponosi całkowitą winę za rozpad pożycia małżeńskiego, zostaje nałożony na nią obowiązek alimentacyjny względem:

  • małżonka, który jest poszkodowany, uznany za niewinnego,
  • małżonka, który także ponosi winę za zakończenie małżeństwa, ale jego status społeczny i finansowy jest bardzo niski.

Płacenie alimentów przez jednego z małżonków nie jest nałożone do końca życia. Dostarczanie ustalonej kwoty pieniężnej powinno się odbywać do zawarcia kolejnego, formalnego związku małżeńskiego. W kwestii alimentów i chęci uzyskania pozytywnego dla siebie orzeczenia sadu, warto skorzystać z pomocy i doświadczenia adwokata do spraw rodzinnych https://klimkowski-kancelaria.pl/212/prawo-opiekuncze-lodz.

Kiedy Sąd nie może orzec rozwodu bez wskazania winy?

Rozwód bez orzekania o winie jest najszybszym sposobem na zakończenie związku małżeńskiego. Istnieją sytuacje, w których Sąd nie może ogłosić takiego wyroku. Jeśli, podczas procesu, pojawią się tak zwane negatywne przesłanki rozwodowe, Sąd będzie miał wątpliwości o nie uznaniu winy jednej ze stron. Kiedy sąd nie może ogłosić rozwodu?

  1. Gdy wnioskuje o niego małżonek winny całkowitego, trwałego rozkładu pożycia. Wyjątkiem od tej zasady jest wyrażenie zgody drugiej osoby.
  2. Gdy na skutek rozpadu małżeństwa znacząco ucierpią małoletnie dzieci,
  3. Gdy wniosek o rozwód jest niezgodny z zasadami współżycia społecznego, poprzez nie spełnienie warunku trwałego rozpadu małżeństwa.

Sąd, podczas trwania postępowania rozwodowego, może także uznać, że jeden z małżonków znacząco naruszył obowiązki małżeńskie. W takiej sytuacji wskazuje go jako winnego, gdyż na skutek jego działań doszło do rozkładu pożycia małżeńskiego. Warto wiedzieć, że podczas trwania procesu można zmienić treść swojego wniosku o braku orzekania o winie. Równie ważna jest kwestia podziału majątku https://klimkowski-kancelaria.pl/245/podzial-majatku-gdansk, którą również reguluje Sąd. 

 

Rozwód bez orzekania o winie – co warto wiedzieć?

 Kiedy para wspólnie decyduje się na zakończenie małżeństwa bez orzekania o winie, Sąd nie będzie szczegółowo i wnikliwie padał przyczyn, które doprowadziły do rozpadu małżeńska i nie będzie doszukiwał się winy po jednej ze stron. Pozwala to na rozejście się w zgodzie, bez konieczności przedstawiania przed Sądem oraz innymi osobami obecnymi na sali sądowej, szczegółów życia małżeńskiego. 

Rozwód bez orzekania o winie zazwyczaj jest bardzo szybkim sposobem na zakończenie małżeństwa. Cały proces często odbywa się na jednej, bądź dwóch rozprawach. Rozwiązanie małżeństwa jest jeszcze sprawniejsze, gdy para nie posiada dzieci oraz wspólnego majątku, który został zgromadzony podczas trwania małżeństwa. Rozwód bez orzekania o winie pozwala na uniknięcie wieloletnich spotkań na sali sądowej oraz odpowiedzi na często trudne, intymne pytania. 

Rozwód bez orzekania o winie, a regulacja kontaktów z dziećmi

Posiadanie dzieci przez małżeństwo, które wnioskuje o rozwód, nieco utrudnia jego szybkie uzyskanie. Po ogłoszeniu wyroku, sąd zawiera w nim kwestie, które regulują:

  • otrzymanie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi,
  • częstotliwość i liczbę kontaktów rodzica z dzieckiem,
  • wysokość kosztów, jakie odpowiadają utrzymaniu dziecka,
  • wysokość alimentów, które są obowiązkowe do utrzymania dziecka,
  • miejsce stałego zamieszkania dziecka.

Aby szybko i sprawnie uzyskać rozwód bez orzekania o winie, przede wszystkim należy dążyć do porozumienia w sprawach, które dotyczą posiadanych potomków. Przed Sądem należy złożyć specjalny plan wychowawczy, który uwzględnia dobro i prawidłowy rozwój dziecka. Zazwyczaj, władza rodzicielska zostaje przyznana obojgu rodzicom, a kontakty z dzieckiem pozostają swobodne. Dla dobra dzieci, warto wnioskować właśnie o rozwód bez orzekania o winie. 

 

 

Co się daje pod lakier hybrydowy? Previous post Co się daje pod lakier hybrydowy?
Skleroterapia a opalanie Next post Skleroterapia a opalanie