Ortodonta – jakie wykształcenie?

Ortodonta – jakie wykształcenie?

Ortodonta – jakie wykształcenie? Ortodonci to jedna z mniej znanych specjalności stomatologii. Jednak zachowanie tej osoby może mieć bardzo duży wpływ na nasze zdrowie zębów. Aby pracować w tej branży, musisz mieć określone wykształcenie. Jakie szkoły musi ukończyć ortodonta?

Ortodonta i dentysta

Ortodoncja jest częścią nauki stomatologii. Czym więc jest stomatologia? To nauka, która przede wszystkim bada nasze zęby. Inne obszary zainteresowań stomatologii to:

  • tkanka przyzębia,
  • język,
  • staw skroniowo-żuchwowy,
  • tkanki i błony śluzowe jamy ustnej.

Zapewne większość z nas kojarzy stomatologię w imię stomatologii. Oba określenia są poprawne i oba podlegają polskiemu prawu – można więc używać ich zamiennie.

Ortodoncja to stomatologia lub jedna z subdyscyplin stomatologii. Ortodonci zajmują się przede wszystkim wadami zgryzu. Działania ortodonty mogą mieć charakter zarówno profilaktyczny, jak i kosmetyczny. Najważniejsze jest jednak to, że ortodonci są lekarzami. Dlatego do wykonywania tej kariery konieczne jest określone wykształcenie medyczne.

Studia stomatologiczne

Tak więc pierwszym etapem kształcenia zawodowego ortodonty jest ukończenie studiów na kierunkach lekarskich, stomatologicznych (lub dentystycznych, jak już wiemy, nazwy te stosowane są zamiennie). Studia takie trwają zwykle 10 semestrów, czyli pięć lat studiów. Można w nią grać w trybie dziennym, nocnym i poza kampusem.

Jakie przedmioty zdajesz?

Zanim jednak pójdziemy na studia, trzeba ukończyć liceum lub technikum i zaliczyć z wynikiem pozytywnym określone przedmioty na egzaminie maturalnym. W przypadku studiów stomatologicznych nadrzędne znaczenie mają następujące przedmioty:

  • biologia,
  • chemia,
  • fizyka,
  • matematyka.

Uzyskane przez nas wyniki bezpośrednio przełożą się na nasze wejście na dziedzinę Medycyny Stomatologicznej, która jest wymagana do wykonywania zawodu Ortodonty.

Badania medyczne

Na studiach medycznych na kierunku stomatologia zdobywamy konkretną wiedzę, która później pozwoli nam zostać ortodontą. Obejmuje to zarówno podstawy, jak i bardziej złożone zagadnienia. Oczywiście podstawą jest poszerzanie naszej wiedzy z zakresu biologii, chemii, fizyki oraz budowy ludzkiego ciała.

Jeśli chodzi o bardziej szczegółowe informacje, które będą bezpośrednio związane z pracą zawodu dentysty. Tutaj przejrzymy różne dane dotyczące stomatologii zachowawczej, czyli po prostu leczenia zębów. Podobną do tej gałęzią wiedzy stomatologicznej jest endodoncja, która koncentruje się na tzw. leczeniu kanałowym. Protetyka zapewni nam wiedzę na temat uzupełniania braków zębowych i protez, natomiast z farmakologii klinicznej dowiemy się o lekach stosowanych w stomatologii. Ważnym czynnikiem są również zajęcia z zakresu chirurgii stomatologicznej. Całą tę wiedzę trzeba zgłębić przed przystąpieniem do egzaminu, który pozwoli nam kształcić się na ortodontę.

Badanie lekarskie

Po ukończeniu studiów kończymy praktykę i przystępujemy do egzaminu. W szczególności jest to egzamin końcowy ze stomatologii medycznej, znany również jako LDEK. To właśnie wynik tego badania decyduje o tym, czy możemy uprawiać stomatologię. Ponadto uzyskane wyniki decydują o tym, czy możemy kontynuować naukę jako ortodonta.

Niewiele jest uczelni, które umożliwiają kontynuowanie studiów z zakresu ortodoncji. Co roku na ten kierunek wchodzi zaledwie kilka-kilkanaście osób. Oznacza to, że konieczne jest osiągnięcie bardzo dobrych wyników podczas LDEK. Zwykle musi oscylować wokół 90% możliwych wyników.

Studia Podyplomowe

Ortodonta – jakie wykształcenie?
Ortodonta – jakie wykształcenie?

Dopiero po ukończeniu pięciu lat studiów medycznych, odbyciu stażu i zdaniu z wyróżnieniem egzaminu końcowego z medycyny dentystycznej możemy wybrać wymarzony kierunek i kontynuować edukację stomatologiczną. Jedną z takich możliwości jest podjęcie studiów podyplomowych z zakresu ortodoncji. Takie badania można przeprowadzić tylko wtedy, gdy mamy aktywne prawo do wykonywania zawodu lekarza dentysty.

Ortodontą możesz zostać już podczas studiów w wybranej specjalności. Dzieje się tak dlatego, że polskie prawo nie wymaga ukończenia studiów podyplomowych, zanim będziemy mogli rozpocząć karierę w wybranej przez nas specjalizacji.

Czym więc są dalsze badania? Najpierw oczywiście zdobywamy o nich wiedzę teoretyczną. Dzieje się tak dzięki realizacji odpowiednich zajęć. To jednak nie koniec, bo egzamin wstępny na studia podyplomowe to też w dużej mierze praktyka. Po prostu pracujemy zawodowo pod okiem wybranych specjalistów, zdobywając samodzielne doświadczenie w zawodzie ortodonty.

Dalsze badania

Edukacja ortodontyczna nie kończy się jednak wraz z ukończeniem studiów podyplomowych. Jest to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy w stomatologii. Każdego roku pojawiają się nowe metody i testy, o których ortodonci muszą wiedzieć. Istnieje zatem potrzeba ciągłego doskonalenia i aktualizacji zdobytej wiedzy.

Serwis samochodowy w Szczecinie Previous post Serwis samochodowy w Szczecinie
Jak odnowić stare meble sklepowe? Next post Jak odnowić stare meble sklepowe?