Rehabilitacja po udarze

Rehabilitacja po udarze

Jak długo trwa powrót do zdrowia po udarze? Rehabilitacja po udarze – nie tylko niedokrwiennym, ale i krwotocznym – jest niezbędnym i niezbędnym elementem procesu leczenia. Dlatego kompleksową opieką nad pacjentem powinni być ściśle współpracujący specjaliści. Co ważne, początek powrotu do zdrowia po udarze nadal ma miejsce w szpitalu.

Z drugiej strony powrót do zdrowia po hospitalizacji jest długotrwały, a w niektórych przypadkach musi trwać całe życie. Dlatego trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jak długo może trwać rekonwalescencja po udarze, ponieważ każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie.

Powrót do zdrowia po udarze – im szybciej, tym lepiej dla pacjenta

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ćwiczenia rehabilitacyjne powinny mieć charakter ciągły i kompleksowy, a dodatkowo powinny rozpoczynać się jak najszybciej – kiedy stan ogólny jest odpowiednio stabilny. Specyficzne podejście do leczenia fizykoterapeutycznego będzie niewątpliwie zależeć od stopnia uszkodzenia nerwów. Jednak agresywna rekonwalescencja po udarze jest wprowadzana już w pierwszych dniach po przyjęciu pacjenta na oddział szpitalny.

Trudno jednoznacznie określić, jak długo może trwać proces powrotu do zdrowia po udarze, ponieważ jego czas trwania jest bardzo zróżnicowany. Będzie to zależeć od co najmniej kilku różnych czynników. Na czas powrotu do zdrowia wpływają między innymi:

  • wiek pacjenta,
  • typ udaru
  • rodzaj i liczba chorób współistniejących,
  • czas rozpocząć proces odzyskiwania,
  • stopień zmian w mózgu spowodowanych udarami mózgu
  • poziom komunikacji między pacjentem a terapeutą,
  • częstotliwość zabiegów charakter zabiegu,
  • zastosowany zabieg,
  • pacjent jest chętny do współpracy.

Im lepszy stan psychofizyczny pacjenta, tym większa szansa na krótszy okres rekonwalescencji i co najważniejsze, tym większa szansa na powrót do pełnego zdrowia. Niestety u niektórych pacjentów powrót do pełnego zdrowia nie jest możliwy. Jednak nawet w tej sytuacji należy podjąć zabiegi rehabilitacyjne w celu przywrócenia maksymalnego zdrowia.

Zobacz najlepsze usługi:

Rehabilitacja po udarze – etapy

Powrót do zdrowia po udarze dzieli się na trzy odrębne fazy – wczesną, późną i ambulatoryjną. W lżejszych przypadkach czas powrotu do zdrowia po udarze wynosi od 6 tygodni do 6 miesięcy. W najcięższych przypadkach rehabilitacja może trwać latami, a nawet do końca życia pacjenta. Podczas procesu zdrowienia bardzo ważne jest wyznaczanie małych celów, które nie są zbyt odległe w czasie, głównie funkcjonalnych. Może to być ubieranie się, mycie zębów lub prawidłowe trzymanie kubka. Spełnienie tego typu małej hipotezy nie tylko pomoże pacjentom w ich codziennym życiu, ale bardzo pozytywnie zmotywuje ich do dalszej pracy dla siebie. Terapia mobilizująca jest zdecydowanie łatwiejsza, gdy efekty są widoczne.

Czas trwania powrotu do zdrowia po udarze – od czego to zależy?

Rehabilitacja po udarze
Rehabilitacja po udarze

Czas trwania procesu rehabilitacji poudarowej zależy od kilku różnych czynników, głównie od możliwości i techniki leczenia oraz intensywności wykonywanego zabiegu. Jednak rehabilitacji nie wolno nigdy rezygnować i należy rozpocząć ją tak szybko, jak to możliwe po udarze. Ważne jest wyznaczenie celów, które powinny zostać osiągnięte zarówno w krótkim okresie, jak i po dłuższym okresie fizjoterapii. Warto również pamiętać, że w trakcie rekonwalescencji należy monitorować postępy pacjenta, aby w razie potrzeby móc modyfikować przebieg leczenia. W tym okresie nie możemy zapominać o aspekcie edukacyjnym. Rehabilitacja powinna nie tylko wspierać pełne wyzdrowienie. Jest również używany do nauki rozpoznawania zupełnie nowych potencjalnych problemów i radzenia sobie z nowymi komplikacjami, które mogą się pojawić.

Widzimy więc wyraźnie, że czas trwania rekonwalescencji zależy od wielu różnych czynników i może być zupełnie inny w każdym konkretnym przypadku. Należy wziąć pod uwagę indywidualną sytuację pacjenta, specyfikę udaru, stan zdrowia, wiek, a nawet chęć współpracy i prywatny proces komunikacji ortopedycznej między terapeutą a pacjentem. Moment, w którym zaczyna się rekonwalescencja, jest bardzo ważny, ponieważ spóźnienie może znacznie wydłużyć czas trwania całego leczenia, zwłaszcza jeśli pacjent nie chce współpracować i jest chory.

Powrót do zdrowia po udarze może zająć tygodnie, a nawet lata. Warto zauważyć, że tempo ustępowania niektórych objawów (takich jak zaburzenia równowagi, drętwienie czy bóle głowy) jest kwestią indywidualną i trudno przewidzieć zakończenie leczenia. Z tego powodu ważne jest postawienie krótkoterminowych hipotez, które mogą bezpośrednio poprawić życie pacjentów po udarze i ich otoczenia.

Spondylus rehabilitacja Szczecin
Aleja Papieża Jana Pawła II 36
70-453 Szczecin
665035035
www.spondylus-rehabilitacja.pl
Klimatyzacja Previous post Klimatyzacja
Pomoc drogowa w Warszawie Next post Pomoc drogowa w Warszawie